[Photo] Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hà Nội (TTXVN 11/3/2022) Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (từ ngày 9/3 - 11/3/2022) đã thành công tốt đẹp với việc thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi), Nghị quyết Đại hội, ra mắt Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

  • Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo điều hành phiên bế mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Quảng cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

  • Đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn Lý Thị Quyên tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long dự phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  • Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương dự phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)