[Photo] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Sáng 13/12/2018, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 họp phiên cuối cùng và tiến hành lễ bế mạc.

  • Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

  • Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI tái đắc cử Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

  • Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đọc diễn văn Bế mạc đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

  • Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN