Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 15/12/2017) Sáng 15/12/2017, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI gồm 98 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Trung tướng Nguyễn Song Phi; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI bày tỏ cảm ơn các hội viên đã tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới; nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, đồng thời là nhiệm vụ nặng nề trước yêu cầu xây dựng và phát triển Hội trong giai đoạn mới, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương Hội phải nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Đại hội đã xác định 8 nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm tới. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Cùng với đó, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo; xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên và cựu chiến binh, xóa 100% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh là người có công; 100% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều nội dung hình thức phong phú và thiết thực.

Đại hội đã công bố thư của Hội Cựu chiến binh toàn Ukraine gửi các cựu chiến binh Việt Nam nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI và thư của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 gửi các cựu chiến binh và cựu quân nhân cả nước.

Trong thư gửi các cựu chiến binh và cựu quân nhân cả nước, Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến  binh Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện Đại hội là định hướng quan trọng cho các hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, các cấp Hội cần tổ chức tốt quán triệt các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội; động viên cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và cựu chiến binh gương mẫu gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, 42 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2012-2017 đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển Hội./.

                                                                                                                                        Thu Phương