[Photo] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 19/1/2011) Sáng ngày 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình-Hà Nội ) diễn ra Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Lễ bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Bộ Chính trị khóa XI ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XI. Ảnh: TTXVN