[Photo] Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Ngày 20/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ đến dự Lễ bế mạc. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

 • Quang cảnh Bế mạc. Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

 • Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn trình bày diễn văn bế mạc đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 • Các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN