[Photo] Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (17/05/2023)

Hà Nội (TTXVN 17/05/2023) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã thành công tốt đẹp sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm.