[Photo] Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 8/10/2023) Sáng 8/10/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

 • Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

 • Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN