Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa VIII

Thành phố Hồ Chí Minh (TTXVN 06/01/2018)

            Sau gần 2 ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6/1/2018, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 8, khóa VIII đã bế mạc, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

        Hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

       Ông Hầu A Lềnh, sinh năm 1973, tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; dân tộc Mông; có trình độ học vấn Thạc sĩ, trình độ chính trị Cao cấp. Trước khi là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

        Hội nghị cũng hiệp thương thống nhất bổ sung 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

           Cùng với đó, Hội nghị thống nhất ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Chương trình hành động nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự tham gia thường xuyên, thực hiện kiên trì, kiên quyết của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam. Chương trình hành động nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, phục vụ nhân dân. Đây là một nhiệm vụ thiết thực góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần chú trọng các giải pháp phát huy vai trò của nhân dân, tăng cường phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận và giữa Mặt trận với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác này.

           Hội nghị cũng đã thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

           Hội nghị thống nhất ban hành Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

           Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác Mặt trận năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường chú trọng đổi mới, sáng tạo trong công việc; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

         Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên  khẩn trương triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tạo đột phá trong công tác, phát huy vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với gia đình chính sách, các hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

        Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 cá nhân và Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 2 cá nhân./.

                                                                                                                                                                                                                                                           T.Hoài