Bệnh truyền nhiễm nhóm B khác bệnh truyền nhiễm nhóm A như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 20/10/2023) Theo Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 19/10/2023, từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B. Theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, bệnh truyền nhiễm nhóm A bao gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao; trong khi đó bệnh truyền nhiễm nhóm B bao gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong.