[Photo] Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Hà Nội (TTXVN 19/11/2019) Sáng 19/11/2019, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia, lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ chia làm hai đợt tới Nam Sudan vào các ngày 19/11/2019 và 26/11/2019.

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chụp ảnh chung trước khi lên máy bay sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trên máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân hoàng gia Australia lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, ngày 19/11/2019. Ảnh: Dương Giang - TTXVN