[Video] Biểu tượng cao đẹp của một nhân cách Con Người tầm cỡ thế giới

Hà Nội (TTXVN 19//2023) Tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tình yêu thương ấy không giới hạn mà bao trùm, rộng mở, không phân biệt già trẻ, gái trai, miền xuôi hay miền ngược, đến cả những người bị áp bức cùng khổ trên toàn thế giới. Tất cả đều có chỗ trong trái tim nhân ái bao la của Người. Đúng như những vần thơ của Tố Hữu: "Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người".