[Infographics] Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023: 10 địa phương đạt chỉ số cao nhất

Hà Nội (TTXVN 12/3/2024) Chiều 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố lần đầu tiên Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023. Theo kết quả được công bố, 10 địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất cả nước (theo thứ tự từ cao đến thấp) gồm: Thủ đô Hà Nội (62,86), Thành phố Hồ Chí Minh (55,85), Hải Phòng (52,32), Đà Nẵng (50,70), Cần Thơ (49,66), Bắc Ninh (49,20), Bà Rịa - Vũng Tàu (49,18), Bình Dương (48,64), Quảng Ninh (48,03), Thái Nguyên (47,75).

Đây là năm đầu tiên PII được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PII được xây dựng bám sát cấu trúc của Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu GII (Global Innovation Index) do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hằng năm; cung cấp bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương; là công cụ để mỗi tỉnh/thành phố soi chiếu được chi tiết góc độ ở các khía cạnh đầu ra, đầu vào, xác định rõ điểm mạnh, yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo…