[Photo] Bộ đội biên phòng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Hà Nội (TTXVN 21/2/2024) Năm 2023, lực lượng bộ đội biên phòng trên cả nước đã duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng địa phương kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên vùng biên giới, duy trì nhiều tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng biên, ngăn chặn xuất, nhập khẩu trái phép, góp phần to lớn trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) quán triệt nhiệm vụ trước giờ lên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Cán bộ, chiến sĩ Đội phòng, chống ma túy Đồn biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN