[Infographics] Bộ máy lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới của Campuchia

Hà Nội (TTXVN 22/8/2023) Ngày 22/8/2023, Quốc hội Campuchia khóa VII đã biểu quyết thông qua thành phần nội các Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới với đa phần là nhân sự trẻ, do Tiến sĩ Hun Manet đứng đầu. Trước đó, ngày 7/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã sắc phong Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ mới.