Bộ Ngoại giao Cộng hòa Miền Nam Việt Nam công bố tài liệu "Để bảo vệ và thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris về Việt Nam"

Hà Nội (VNTTX 24/1/1975) Theo Thông tấn xã Giải Phóng, nhân kỷ niệm lần thứ 2 ngày ký hiệp định Paris (27/1/1975). Bộ Ngoại giao Cộng hòa Miền Nam Việt Nam vừa công bố tài liệu quan trong nhan đề "Để bảo vệ và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam"