[Photo] Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Hà Nội (TTXVN 26/1/2016) Sáng ngày 26/1/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu Đoàn Công an bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

 • Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu đoàn Quân đội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

 • Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, đại biểu Đoàn Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh: TTXVN