[Photo] Bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 12/12/2018, tại Hà Nội, tiếp tục diễn ra các hoạt động trong chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

  • Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

  • Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo tổng hợp và trình bày dự thảo Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

  • Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

  • Các đại biểu biểu quyết thông qua Điều lệ (bổ sung, sửa đổi) Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN