[Photo] Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoBùi Thanh Sơn

Hà Nội (TTXVN 22/6/2021) Sáng 22/6/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab sang thăm chính thức Việt Nam.

  • Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab trên đường phố Hà Nội trước khi dự hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab với các công dân nhận học bổng Chevening của Chính phủ Anh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Râb hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Dominic Raab. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)