[Photo] Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoBùi Thanh Sơn

Hà Nội (TTXVN 8/6/2024) Sáng 8/6/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto sang thăm Việt Nam.

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto ghi lưu bút. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN