[Photo] Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Hà Nội (TTXVN 15/4/2023) Sáng 15/4/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đang thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4/2023.

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken ghi lưu bút. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)