[Photo] Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xúc song phương tại AMM Retreat

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoBùi Thanh Sơn

Hà Nội (TTXVN 28/1/2024) Chiều 28/1/2024, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tại Luang Prabang, Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiến hành các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea.

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

  • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea (28/1/2024). Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào