Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bùi Thị Minh Hoài

 • Họ và tên: Bùi Thị Minh Hoài
 • Ngày sinh: 12/1/1965
 • Ngày vào Đảng: 19/1/1991
 • Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Khóa XIII

  - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1988 - 6/1995: Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam

  - 7/1995 - 12/1996: Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam

  - 1/1997 - 10/1998: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam

  - 10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

  - 12/2000 - 4/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

  - 5/2004 - 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

  - 2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

  - 9/2008 - 3/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  - 3/2009 - 3/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  - 3/2011 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

  - 5/2018 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 2/2021 - 3/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bùi Thị Minh Hoài

 • Họ và tên: Bùi Thị Minh Hoài
 • Ngày sinh: 12/1/1965
 • Ngày vào Đảng: 19/1/1991
 • Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

  - Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Khóa XIII

  - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1988 - 6/1995: Cán bộ, Thanh tra viên cấp I, Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam

  - 7/1995 - 12/1996: Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam

  - 1/1997 - 10/1998: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam

  - 10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

  - 12/2000 - 4/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam

  - 5/2004 - 2/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

  - 2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006)

  - 9/2008 - 3/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  - 3/2009 - 3/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  - 3/2011 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (1/2016); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

  - 5/2018 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  - 2/2021 - 3/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

  - 4/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa