Bước ngoặt cho đàm phán Hiệp định Paris

Từ ngày 9/5/1972, đế quốc Mỹ thả thủy lôi ở ven biển, cửa sông và các cảng ở miền Bắc Việt Nam. Đế quốc Mỹ sử dụng trên chục nghìn lượt máy bay, trong đó có hơn 1.000 lượt máy bay B.52 đánh phá miền Bắc. Cuộc không kích đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, dân cư ở miền Bắc, gây thiệt hại to lớn, nhưng quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Đặc biệt trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng, lập nên “Điện Biên Phủ trên không” lịch sử, bắn rơi 81 máy bay các loại, hạ uy danh “pháo đài bay” Mỹ, bắt sống nhiều phi công Mỹ, làm phá sản âm mưu thương lượng trên thế mạnh của đế quốc Mỹ trên bàn đàm phán 4 bên tại Paris, tạo nên thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

Tàu sân bay Enterprise, chứa 100 máy bay và 4.300 lính, neo đậu gần hải phận miền Bắc Việt Nam (1972)
Bệnh viện Bạch Mai bị bom Mỹ phá hủy (1972)
Lực lượng phòng không bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972
Thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà tưới hoa, đón mùa xuân Chiến thắng bên xác máy bay B.52 Mỹ vừa bị quân và dân Hà Nội bắn rơi (12/1972)