BƯỚC NGOẶT TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Tháng 6/1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên Giới với mục tiêu: tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng phần biên giới phía Đông Bắc, khai thông đường giao thông với phe xã hội chủ nghĩa qua biên giới Việt - Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giành chủ động về chiến lược trên chiến trường chính. Trải qua 29 ngày đêm chiến đấu vô cùng quyết liệt, anh dũng và mưu trí của quân và dân Việt Nam (16/9 đến 14/10/1950), Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 đã giành được thắng lợi to lớn: tiêu diệt, làm bị thương, và bắt sống 8.300 tên, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, xóa sổ tuyến phòng thủ liên khu biên giới Đông Bắc của quân Pháp; căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng thêm một vùng rộng lớn. Chiến dịch Biên Giới thắng lợi đã giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương và mở ra một cục diện mới cho cuộc kháng chiến chống Pháp khi quân và dân Việt Nam giành quyền chủ động trên chiến trường chính (miền Bắc), đẩy thế ngày càng bất lợi cho quân Pháp.