Cả nước có gần 80,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm

Hà Nội (TTXVN 29/6/2024) Sáu tháng đầu năm, cả nước có gần 80,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn là 744 nghìn tỷ đồng và 512 nghìn việc làm mới, tăng tương ứng  6%, 5% và 0,4% so với cùng kỳ.

Tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong sáu tháng đầu đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 29/6, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng Sáu, nền kinh tế ghi nhận gần 16 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn 143 nghìn tỷ đồng và 85,6 nghìn lao động, tăng lần lượt 19%; 53% và 17,9% so với tháng Năm. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 7,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 12% so với tháng trước.

Tính chung sáu tháng đầu năm, cả nước có gần 80,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn là 744 nghìn tỷ đồng và gần 512 nghìn lao động, tăng 6% về số doanh nghiệp, tăng 5% về vốn và tăng 0,4% về việc làm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho hay nếu tính gần 793 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của trên 23 nghìn doanh nghiệp, tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong sáu tháng đầu đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 39 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2024 lên gần 120 nghìn doanh nghiệp, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, bình quân một tháng có 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, cả nước ghi nhận có 5.418 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh thời hạn tháng Sáu (tăng 2% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, 5.404 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 19% và giảm 6%) và 2.228 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 45% và tăng 50%).

Như vậy, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong sáu tháng đầu năm là trên 71 nghìn doanh nghiệp, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, gần 30 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,3% và 10 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,4%. Bình quân một tháng có gần 18,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Hạnh Nguyễn