Các báo Bulgaria với cuộc đi thăm của Hồ Chủ tịch và các vị khách Việt Nam tại Bulgaria (14/8/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 14/8/1957.