Các báo Bulgaria với cuộc đi thăm của Hồ Chủ tịch và các vị khách Việt Nam tại Bulgaria (14/8/1957)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 14/8/1957.