[Photo] Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN