Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa IX

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 19/9 đến 8/10/1992, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Chủ tịch nước: Lê Ðức Anh

+ Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Bình

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 13 thành viên

+ Chủ tịch Quốc hội: Nông Ðức Mạnh

+ Thủ tướng: Võ Văn Kiệt

+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Phạm Hưng

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Thanh Ðạo

+ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban về Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại.

+ Trưởng Ðoàn Thư ký: Vũ Mão

Quốc hội khóa VIII kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp.