Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa VII

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 24/6 đến 4/7/1981, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Hội đồng Nhà nước gồm 12 thành viên

+ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước: Trường Chinh

+ Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Hữu Thọ

+ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng: Phạm Văn Ðồng

+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Phạm Hưng

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Lê

- Quốc hội thành lập: Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban thường trực của Quốc hội, gồm: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách; Ủy ban Văn hóa và Giáo dục; Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật; Ủy ban Y tế và Xã hội; Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Ðối ngoại.

*Kỳ họp thứ 9 (từ ngày 21 đến 27/6/1985) Quốc hội thông qua Bộ Luật Hình sự

* Kỳ họp thứ 12 (từ ngày 23 đến 29/12/1986) Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và gia đình

Quốc hội khóa VII kéo dài 6 năm (1981-1987), với 12 kỳ họp.