Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa X

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 18 đến 29/9/1997, tại Hà Nội

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương

+ Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Bình

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 14 thành viên

+ Chủ tịch Quốc hội: Nông Ðức Mạnh (đến tháng 6/2001), Nguyễn Văn An (từ tháng 6/2001)

+ Thủ tướng: Phan Văn Khải

+ Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao: Trịnh Hồng Dương

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hà Mạnh Trí

+ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại.

+ Trưởng đoàn Thư ký: Vũ Mão

* Kỳ họp thứ 7 (từ ngày 9/5 đến 9/6/2000) Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

* Kỳ họp thứ 9 (từ ngày 22/5 đến 19/6/2001) Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn An giữ chức Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội khóa X kéo dài 5 năm (1997-2002) với 11 kỳ họp.