Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa XII

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 19/7 đến ngày 4/8/2007, Quốc hội đã bầu:

- Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết

- Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Doan

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 18 thành viên

- Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Phú Trọng, được Quốc hội bầu ngày 23/7/2007

- Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Trương Hòa Bình

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Quốc Vượng

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại

- Ðoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội gồm 13 người; Trưởng đoàn thư ký: Trần Đình Đàn

- Các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban Công tác đại biểu; Ban Dân nguyện; Viện Nghiên cứu lập pháp

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn một năm nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011)

* Kỳ họp thứ 3 họp từ 6/5 đến 3/6/2008, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, theo đó, từ sau 1/8/2008, cả nước có 63 đơn vị hành chính bao gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 58 tỉnh.

* Kỳ họp thứ 6 họp từ 24/10 đến 27/11/2009: Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.