Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa XIII

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 21/7 đến ngày 6/8/2011, tại Hà Nội, Quốc hội đã bầu:

- Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang

- Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Doan

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 18 thành viên

- Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng

- Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Trương Hòa Bình

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Hòa Bình

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại

- Ðoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội gồm 13 người; Trưởng đoàn thư ký: Nguyễn Hạnh Phúc

- Các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội: Ban Công tác đại biểu; Ban Dân nguyện; Viện Nghiên cứu lập pháp

* Kỳ họp thứ 6 họp từ 21/10 đến 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013

* Kỳ họp thứ 9 họp từ 20/5 đến 26/6/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

* Kỳ họp thứ 11 họp từ 21/3 đến 12/4/2016, Quốc hội đã bầu +Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

+ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội khóa XIII kéo dài 5 năm (2011-2016) với 11 kỳ họp.