Các kỳ họp nổi bật Quốc hội khóa XIV

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 20 đến 29/7/2016, tại Hà Nội

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch nước: Trần Ðại Quang

+ Phó Chủ tịch nước: Đặng Thị Ngọc Thịnh  

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 13 thành viên

+ Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân

+ Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc

+ Chánh án Toà án Nhân dân tối cao: Nguyễn Hòa Bình

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Minh Trí

+ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế.

+ Tổng Thư ký: Nguyễn Hạnh Phúc

* Kỳ họp thứ 2 (từ ngày 20/10 đến 23/11/2016) Quốc hội thông qua ba luật: Luật Tín ngưỡng, Luật Tôn Giáo và Luật Đấu giá tài sản

* Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 21/5 đến 15/6/2018) Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Cạnh tranh; lùi thời điểm thông qua Dự án Luật Đặc khu

* Kỳ họp thứ 6 (từ ngày 22/10 đến 20/11/2018) Quốc hội:

+ Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

+ Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Quốc hội miễn nhiễm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, 23/10/2018)

+ Thông qua: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP)

* Kỳ họp thứ 9 được tổ chức làm hai đợt (do đại dịch COVID-19)

- Đợt 1 diễn ra từ ngày 20/5 đến 29/5/2020. Trong đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

- Đợt 2 diễn ra từ ngày 8/6 đến 19/6/2020, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

* Kỳ họp thứ 11 (từ ngày 24/3 đến 8/4/2021), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và thành viên chính phủ.

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch Quốc hội: Vương Đình Huệ

+ Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc

+ Thủ tướng: Phạm Minh Chính

+ 3 Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

+ Phó Chủ tịch nước: Võ Thị Ánh Xuân

+ 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đắc Vinh, Vũ Hải Hà, Lê Quang Huy

+ Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội:

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường: Lê Quang Huy

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Vũ Hải Hà

+ Tổng Thư ký: Bùi Văn Cường

+ Tổng Kiểm toán nhà nước: Trần Sỹ Thanh

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm:

+ 2 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành

+ 12 thành viên khác của Chính phủ:

. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phan Văn Giang

. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Bùi Thanh Sơn

. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phạm Thị Thanh Trà

. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lê Minh Hoan

. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Nguyễn Thanh Nghị

. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Văn Hùng

. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Trần Văn Sơn

. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hầu A Lềnh

. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hồ Đức Phớc

. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Kim Sơn

. Bộ trưởng Bộ Công Thương: Nguyễn Hồng Diên

. Tổng Thanh tra Chính phủ: Đoàn Hồng Phong

Quốc hội khóa XIV kéo dài 5 năm (2016-2021) với 11 kỳ họp.

- Thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.