Các luật được Quốc hội khóa IX thông qua

2/10/1992 :
Luật Tổ chức Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10/10/1992 :
+ Luật Tổ chức Toà án nhân dân
+ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

2/1/1993 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

19/7/1993 :
+ Luật Dầu khí
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Luật Xuất bản

24/7/1993 :
+ Luật Ðất đai
+ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

5/7/1994 :
+ Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
+ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
+ Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty
+ Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
+ Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

10/1/1994 :
+ Luật Bảo vệ môi trường
+ Luật Phá sản doanh nghiệp
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

30/4/1995 :
+ Luật Doanh nghiệp nhà nước
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

9/11/1995 :
+ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

3/4/1996 :
+ Luật Hợp tác xã
+ Luật Khoáng sản
+ Luật Ngân sách nhà nước

17/4/1997 :
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

22/5/1997 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
+ Luật Thuế giá trị gia tăng
+ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

23/5/1997 :
Luật Thương mại

10/8/1992 :
Pháp lệnh về Thuế nhà đất

15/2/1993 :
+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
+ Pháp lệnh Thú y

20/3/1993 :
+ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
+ Pháp lệnh Thi hành án phạt tù

26/4/1993 :
+ Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
+ Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự
+ Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự
+ Pháp lệnh Thi hành án dân sự

26/5/1993 :
+ Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân
+ Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

7/9/1993 :
Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

13/1/1993 :
Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân

15/12/1993 :
+ Pháp lệnh Hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
+ Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

3/6/1994 :
+ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà đất
+ Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao

29/3/1994 :
+ Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
+ Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

10/9/1994 :
+ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
+ Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
+ Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

10/12/1994 :
+ Pháp lệnh Bảo hộ Quyền tác giả
+ Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
+ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

25/10/1994 :
+ Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
+ Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

19/7/1995 :
Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát nhân dân

10/7/1995 :
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

27/9/1995 :
Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài

12/6/1995 :
+ Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
+ Pháp lệnh về Hàm, Cấp ngoại giao

22/1/1996 :
Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

24/2/1996 :
Pháp lệnh về Giám sát và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân

20/4/1996 :
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động

3/6/1996 :
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

3/7/1996 :
+ Pháp lệnh về Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp
+ Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ

18/2/1997 :
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

7/4/1997 :
Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Các định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn :

22/9/1992 :
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Irắc

23/6/1994 :
Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982

15/11/1994 :
Quyết định phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hunggari về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.