Các luật được Quốc hội khóa XI thông qua

16/12/2002 :
+ Luật ngân sách nhà nước
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

17/6/2003 :
+ Luật kế toán
+ Luật thống kê
+ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội
+ Luật biên giới quốc gia
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước

26/11/2003 :
+ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
+ Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
+ Luật đất đai
+ Luật doanh nghiệp nhà nước
+ Luật thi đua khen thưởng
+ Luật xây dựng
+ Luật thủy sản
+ Luật hợp tác xã
+ Bộ luật tố tụng hình sự

15/6/2004 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
+ Luật phá sản
+ Luật thanh tra
+ Luật giao thông đường thủy nội địa
+ Bộ luật tố tụng dân sự
+ Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

3/12/2004 :
+ Luật cạnh tranh
+ Luật điện lực
+ Luật bảo vệ và phát triển rừng
+ Luật xuất bản
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
+ Luật an ninh quốc gia

14/6/2005 :
+ Bộ luật dân sự
+ Luật dược
+ Luật đường sắt
+ Luật thương mại
+ Luật kiểm toán nhà nước
+ Luật giáo dục (sửa đổi)
+ Luật quốc phòng
+ Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)
+ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự
+ Luật du lịch
+ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

29/11/2005 :
+ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
+ Luật Các công cụ chuyển nhượng
+ Luật Sở hữu trí tuệ
+ Luật Giao dịch điện tử
+ Luật Bảo vệ môi trường
+ Luật Thanh niên
+ Luật Công an nhân dân
+ Luật Phòng, chống tham nhũng
+ Luật Nhà ở
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
+ Luật Đầu tư
+ Luật Doanh nghiệp
+ Luật Đấu thầu

29/6/2006 :
+ Luật Điện ảnh
+ Luật Kinh doanh bất động sản
+ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
+ Luật Luật sư
+ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
+ Luật Công nghệ thông tin
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
+ Luật Trợ giúp pháp lý
+ Luật Chứng khoán
+ Luật Bảo hiểm xã hội1

29/11/2006 :
+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
+ Luật Bình đẳng giới
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
+ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
+ Luật Dạy nghề
+ Luật Thể dục thể thao
+ Luật Quản lý thuế
+ Luật Đê điều
+ Luật Chuyển giao công nghệ
+ Luật Cư trú
+ Luật Công chứng

2/4/20007 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
+ Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động

Các Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua :

1/1/2003 :
Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

11/10/2002 :
+ Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm Toà án nhân dân
+ Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

15/11/2002 :
+ Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự
+ Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự

1/5/2003 :
Pháp lệnh dân số

1/6/2003 :
Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân

1/7/2003 :
+ Pháp lệnh trọng tài thương mại
+ Pháp lệnh động viên công nghiệp
+ Pháp lệnh phòng chống mại dâm
+ Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức

1/11/2003 :
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

1/7/2004 :
+ Pháp lệnh thi hành án dân sự
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
+ Pháp lệnh giống cây trồng
+ Pháp lệnh giống vật nuôi

1/9/2004 :
Pháp lệnh dự trữ quốc gia

1/10/2004 :
Pháp lệnh thú y

1/1/2005 :
Pháp lệnh dân quân tự vệ

1/10/2004 :
Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

15/11/2004 :
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

1/1/2005 :
Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

30/8/2004 :
Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

1/1/2005 :
Pháp lệnh giám định tư  pháp

1/10/2005 :
+ Pháp lệnh cảnh vệ
+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

1/1/2006 :
Pháp lệnh Cựu chiến binh

1/6/2006 :
+ Pháp lệnh Ngoại hối
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

1/1/2007 :
Pháp lệnh sửa Đổi điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

21/3/2007 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

18/4/2007 :
Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

19/4/2007 :
+ Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
+ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các hiệp định, hiệp ước, công ước quốc tế đã phê chuẩn :

Nghị quyết số 28/2004/QH11 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ". Ngày ban hành :
24/06/2004.

Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày ban hành :
29/11/2006.
Nghị quyết số 52/2005/QH11 về việc phê chuẩn “Hiệp ước giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985” (thông qua ngày 29/11/2005)