Các luật được Quốc hội khóa XII thông qua

4/8/2007 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

3/6/2008 :
+ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí
+ Luật hoạt động chữ thập đỏ
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
+ Luật thuế giá trị gia tăng
+ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý
+ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
+ Luật năng lượng nguyên tử
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

13/11/2008 :
+ Luật đa dạng sinh học
+ Luật công nghệ cao
+ Luật cán bộ, công chức
+ Luật giao thông đường bộ
+ Luật quốc tịch Việt Nam
+ Luật bảo hiểm y tế
+ Luật thi hành án dân sự
+ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

17/6/2009 :
+ Luật lý lịch tư pháp
+ Luật quản lý nợ công
+ Luật quy hoạch đô thị

18/6/2009 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá
+ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
+ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai
+ Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

19/6/2009 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

23/11/2009 :
+ Luật người cao tuổi
+ Luật khám bệnh, chữa bệnh
+ Luật viễn thông
+ Luật tần số vô tuyến điện
+ Luật dân quân tự vệ

25/11/2009 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
+ Luật thuế tài nguyên

16/6/2010 :
+ Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam
+ Luật các tổ chức tín dụng

17/6/2010 :
+ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
+ Luật bưu chính
+ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
+ Luật người khuyết tật
+ Luật nuôi con nuôi
+ Luật thi hành án hình sự
+ Luật trọng tài thương mại
+ Luật an toàn thực phẩm

15/11/2010 :
+ Luật thanh tra
+ Luật thuế bảo vệ môi trường
+ Luật viên chức

17/11/2010 :
+ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
+ Luật khoáng sản

24/11/2010 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
+ Luật tố tụng hành chính

29/3/2011 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
+ Luật phòng, chống mua bán người
+ Luật kiểm toán độc lập

Các Pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua :

19/10/2007 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù

26/1/2008 :
+ Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng
+ Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

2/4/2008 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

27/8/2008 :
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

21/11/2008 :
Pháp lệnh công an xã

22/11/2008 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

27/12/2008 :
Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số

27/2/2009 :
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
+ Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án

16/3/2010 :
Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay

19/2/2011 :
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

30/6/2011 :
Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ