Các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua

11/11/2011 :
+ Luật lưu trữ
+ Luật khiếu nại
+ Luật tố cáo
+ Luật đo lường

26/11/2011 :
Luật cơ yếu

18/6/2012 :
+ Luật bảo hiểm tiền gửi
+ Luật phòng, chống rửa tiền
+ Luật giáo dục đại học
+ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
+ Bộ luật lao động

20/6/2012 :
+ Luật giá
+ Luật công đoàn
+ Luật giám định tư pháp
+ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
+ Luật xử lý vi phạm hành chính

21/6/2012 :
+ Luật quảng cáo
+ Luật tài nguyên nước
+ Luật biển Việt Nam

20/11/2012 :
+ Luật xuất bản
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
+ Luật dự trữ quốc gia
+ Luật hợp tác xã
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

21/11/2012 :
Luật thủ đô

22/11/2012 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

23/11/2012 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

12/6/2013 :
Luật phòng, chống khủng bố

18/6/2013 :
Luật khoa học và công nghệ

19/6/2013 :
+ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Luật phòng, chống thiên tai

20/6/2013 :
+ Luật hòa giải ở cơ sở
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
+ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

16/11/2013 :
+ Luật việc làm
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

22/11/2013 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

25/11/2013 :
+ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
+ Luật tiếp công dân
+ Luật đấu thầu
+ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
+ Luật đất đai
+ Hiến pháp

13/6/2014 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

16/6/2014 :
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

17/6/2014 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

18/6/2014 :
+ Luật đầu tư công
+ Luật xây dựng

19/6/2014 :
+ Luật phá sản
+ Luật hôn nhân và gia đình

20/6/2014 :
Luật công chứng

23/6/2014 :
+ Luật hải quan
+ Luật bảo vệ môi trường

24/6/2014 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

20/11/2014 :
+ Luật tổ chức Quốc hội
+ Luật bảo hiểm xã hội
+ Luật căn cước công dân
+ Luật hộ tịch

21/11/2014 :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

24/11/2014 :
+ Luật tổ chức Tòa án nhân dân
+ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

25/11/2014 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
+ Luật nhà ở
+ Luật kinh doanh bất động sản

26/11/2014 :
+ Luật đầu tư
+ Luật doanh nghiệp
+ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

27/11/2014 :
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
+ Luật Công an nhân dân
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

9/6/2015 :
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19/6/2015 :
+ Luật tổ chức Chính phủ
+ Luật tổ chức chính quyền địa phương
+ Luật nghĩa vụ quân sự
+ Luật thú y

22/6/2015 :
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

24/6/2015 :
Luật Kiểm toán nhà nước

25/6/2015 :
+ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
+ Luật ngân sách nhà nước
+ Luật an toàn, vệ sinh lao động
+ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

19/11/2015 :
Luật an toàn thông tin mạng

20/11/2015 :
+ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
+ Luật kế toán

23/11/2015 :
+ Luật thống kê
+ Luật khí tượng thủy văn
24/11/2015 Bộ luật dân sự

25/11/2015 :
+ Bộ luật tố tụng dân sự
+ Luật tố tụng hành chính
+ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
+ Bộ luật hàng hải
+ Luật trưng cầu ý dân
+ Luật phí, lệ phí

26/11/2015 :
+ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng
+ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

27/11/2015 :
+ Bộ luật hình sự
+ Bộ luật tố tụng hình sự

10 Pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua :

22/3/2012 :
Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL

28/3/2012 :
Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

16/4/2012 :
Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

16/7/2012 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

20/10/2012 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

18/3/2013 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

12/7/2013 :
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

23/12/2013 :
Pháp lệnh cảnh sát cơ động

20/01/2014 :
Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

23/12/2014 :
Pháp lệnh cảnh sát môi trường.