[Photo] Các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (10/2022)

Chiều 13/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

  • Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Người thân chia tay các sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Các sĩ quan Công an nhân dân chia tay người thân trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Trung tá Lương Thị Trà Vinh, chào tạm biệt người thân và gia đình, đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Trung tá Lương Thị Trà Vinh, đại diện 3 sĩ quan Công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

  • Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN