[Infographics] Các trường hợp được ưu tiên khám, chữa bệnh (theo Khoản 2, Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ 1/1/2024)

Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Kể từ 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực. Tại Khoản 2, Điều 3, Luật quy định các trường hợp người bệnh được ưu tiên khám, chữa bệnh: Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.