[Infographics] Các trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi từ 1/10/2023

Hà Nội (TTXVN 1/10/2023) Chính phủ ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, Nghị định quy định các trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi từ 1/10/2023: Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và Ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.