[Infographics] Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ

Hà Nội (TTXVN 2/10/2023) Ngày 2/10/2023, tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đức Thọ (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre).