[Photo] Cách mạng Tháng Mười Nga - Một trong những sự kiện vĩ đại nhất ở thế kỷ XX

Chiến thắng của Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917) đã trở thành một trong những sự kiện vĩ đại nhất ở thế kỷ XX, một kỳ tích làm “Rung chuyển thế giới”. Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, hướng tới những giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ, tình yêu Tổ quốc.

 • Thuỷ quân ở Kronstadt kéo về Petrograd chống chính phủ Tư sản Nga (8/1917). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • V.I. Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 7/11/1918. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Từ trên trụ sở Xô Viết (Moskva), Vladimir Ilyich Lenin nói chuyện với Hồng quân trước giờ lên đường chiến đấu (16/10/1919). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Ảnh: Tư liệu TTXVN phát

 • Ngày 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), cuộc nổi dậy vũ trang của công nhân, binh lính và thủy thủ tại thành phố Petrograd. Ảnh: Tư liệu TTXVN phát

 • Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Những ủy viên đội võ trang của Hội đồng công nhân thành phố Lagan (1917). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội các Xô-viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô-viết do V.I.Lenin đứng đầu. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Công nhân trên một chiếc xe bọc thép ở Quảng trường đỏ, Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Đội Cận vệ Đỏ đầu tiên của nhà máy "Tam giác" ở thành phố Petrograd năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Lực lượng thiết giáp bảo vệ Điện Smolny - nơi đặt sở chỉ huy của V.I.Lenin và Đảng Bolshevik trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Trận đánh ở Cung điện Mùa đông năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Lực lượng Cận vệ Đỏ Bolshevik trên đường phố Moskva trong những ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN phát

 • Nhân dân đổ về Quảng trường Kiev trong những ngày đầu Cách mạng năm 1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Trung đoàn Volynsky, trung đoàn đầu tiên ra mặt trận (2/1917). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Các đơn vị Hồng quân thời kỳ đầu cách mạng (1917). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Ngày 1/7/1917 (18/6 theo lịch Nga cũ), tại Petrograd, Đảng Menshevik âm mưu tổ chức một cuộc biểu tình quần chúng để biểu dương lực lượng nhưng Đảng Bolshevik đã tham gia cuộc biểu tình này và biến nó thành cuộc biểu tình ủng hộ đường lối Đảng Bolshevick với các khẩu hiệu: "Đả đảo chiến tranh", "Tất cả chính quyền về tay các Xô-viết". Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Biểu tình ở Vladivostok ngày 1/5/1917. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tối 6/11/1917, Chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công Cung điện Mùa Đông. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • V.I.Lenin với các chiến sỹ cách mạng trong Cung điện Smolny chiều 6/11/1917, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Pháo đài Brest (nay thuộc Belarus) - biểu tượng của lòng dũng cảm và kiên cường của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Nhân dân thủ đô Belgrad chào đón các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô và Quân giải phóng nhân dân Nam Tư trong ngày giải phóng, 20/10/1944. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Nhân dân vùng Smolensk cảm ơn các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã giải phóng họ khỏi áp bức của phát xít Đức. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Nhân dân thành phố Lovech (Bulgaria) chào đón Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng thành phố (tháng 9/1944). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Đêm 8/5/1945, tại ngoại ô thủ đô Berlin của Đức (rạng sáng 9/5 theo giờ Moskva), phát xít Đức đã ký văn bản đầu hàng không điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu. Ảnh: Tư liệu TTXVN