[Infographics] Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự kiện lịch sử vĩ đại của thế kỷ XX

Hà Nội (TTXVN 7/11/2023) Ngày 7/11/2023 kỷ niệm 106 năm Ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Đây là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Cách mạng Tháng Mười Nga đã giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.