[PodCast] Cách mạng Tháng Tám - Thời cơ và những quyết sách lịch sử

Hà Nội (TTXXVN 18/08/2023) Việc dự báo, nhận định đúng thời cơ, nghệ thuật chớp thời cơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng là vô cùng quan trọng, yếu tố quyết định đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong một thời gian ngắn, với khí thế cách mạng sôi sục và trào dâng chưa từng có, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã nhất tề vùng lên giành chính quyền trong cả nước.

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đó chính là nghệ thuật nhận định thời cơ, thúc đẩy thời cơ chín muồi và chớp thời cơ.

Với tầm nhìn xa trông rộng, luôn bám sát tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dự báo sớm con đường phát triển của Cách mạng và khả năng xuất hiện thời cơ, từ đó kịp thời đề ra chủ trương, phương pháp đấu tranh đúng đắn, phù hợp từng giai đoạn, từ thấp đến cao tiến tới Tổng khởi nghĩa./.