[Photo] Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn trên đường phố Điện Biên

Hà Nội (TTXVN 27/4/2024) Tối 27/4/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã biểu diễn phục vụ người dân trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

  • Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn các động tác cho ngựa tấn công tội phạm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn động tác vượt qua vòng lửa. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn các động tác với ngựa. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn động tác vừa phi ngựa vừa sử dụng vũ khí.Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn các động tác với ngựa.Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn các động tác với ngựa. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn động tác vừa phi ngựa vừa sử dụng súng.  Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

  • Cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn các động tác với ngựa. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN