[Photo] Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy nỗ lực cứu kho xăng Đức Giang bị cháy do bom Mỹ đánh phá

Hà Nội (TTXVN 29/6/1966) Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy nỗ lực cứu kho xăng Đức Giang bị cháy do bom Mỹ đánh phá, ngày 29/6/1966

  • Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu kho xăng Đức Giang bị cháy do bom Mỹ đánh phá, ngày 29/6/1966