[Infographics] Cao tốc Quảng Ninh, hình mẫu đường cao tốc ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 16/10/2023) Với 3 tuyến cao tốc, Quảng Ninh là tỉnh có tỷ lệ đường cao tốc nhiều nhất cả nước. Đường cao tốc Quảng Ninh cũng là hình mẫu về phương thức đầu tư, quy hoạch kiến trúc, quy trình kỹ thuật xây dựng đường cao tốc Việt Nam.

Chú thích