[Infographics] Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm chỉ số tổng hợp cao nhất, tiếp theo là, Đà Nẵng, Hải Phòng TP Hồ Chí Minh và cuối cùng là Cần Thơ.