[Photo] Chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 8/3/2024) Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện đang lưu giữ 9 Bảo vật quốc gia, trong đó có 3 hiện vật vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia trong năm 2024. Các Bảo vật quốc gia gồm: Đài thờ Trà Kiệu; Đài thờ Mỹ Sơn E1; Tượng bồ tát Tara; Đài thờ Đồng Dương; Tượng thần Ganesha; Tượng Gajasimha và 3 hiện vật được công nhận trong năm 2024 là phù điêu Apsara; Tượng thần Shiva và phù điêu Đản sinh Brahma. Bảo tàng Điêu khắc Chăm là điểm đến thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế khi đến với Đà Nẵng.

  • Phù điêu Đản sinh Brahma, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Mỹ Sơn (Quảng Nam), niên đại Thế kỷ VII – VIII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2024. Đây là bức chạm khắc trang trí trên vòm cửa của tháp Mỹ Sơn E1, được đưa về bảo tàng năm 1935. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Tượng thần Shiva, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Tháp Mỹ Sơn C1 (Quảng Nam), niên đại Thế kỷ VIII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2024. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Phù điêu Apsara, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Trà Kiệu (Quảng Nam), niên đại thế kỷ X, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2024. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Tượng Gajasimha, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Tháp Mẫm (Bình Định), niên đại thế kỷ XII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2020. Tượng được tìm thấy trong cuộc khai quật tại Tháp Mẫm (Bình Định) năm 1933-1934 do EFEO thực hiện. Sau đó, tượng được đưa về Bảo tàng từ năm 1935. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Tượng thần Ganesha, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Mỹ Sơn (Quảng Nam), niên đại thế kỷ VII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2020. Tượng được phát hiện vào năm 1903 bởi Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) khi tiến hành khảo cổ tại đền-tháp E5 thuộc nhóm E (theo cách phân nhóm của các nhà khảo cổ học người Pháp) tại di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, tượng được đưa về lưu giữ và giới thiệu tại Bảo tàng từ năm 1918. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Đài thờ Đồng Dương, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Đồng Dương (Quảng Nam), niên đại cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ X, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2018. Đài thờ gồm 24 khối đá ghép lại với nhau tạo nên cấu trúc đài thờ với bốn bộ phận: phần đế đặt dưới cùng, tiếp đến là bệ thờ lớn mặt bằng hình vuông; trên bệ thờ lớn là một bệ thờ nhỏ cũng hình vuông và một bệ thờ cao hơn áp vào mặt sau của bệ thờ lớn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Tượng bồ tát Tara, chất liệu Đồng, xuất xứ Đồng Dương (Quảng Nam), niên đại cuối thế kỷ IX đầu thế kỷ X, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012. Năm 1978 người dân tại địa phương đã tình cờ tìm thấy một pho tượng nữ thần bằng đồng cao gần 1,15m. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

  • Đài thờ Trà Kiệu, chất liệu Sa thạch, xuất xứ Trà Kiệu (Quảng Nam), niên đại thế kỷ VII - VIII, được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN