[Video] Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh

Ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn, đánh dấu mốc thắng lợi của chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh chiến lược, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.